European Rehabilitation Clinic

Projekty

WIRTUALNA KLINIKA RÓWNOWAGI – VIRTUAL BALANCE CLINIC

European Rehabilitaion Clinic realizuje projekt „Wirtualna Klinika Równowagi” we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Lider Projektu),  Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Politechniką Warszawską, SP Szpitalem Klinicznym w SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.

W ramach Projektu „Wirtualna Klinika Równowagi” planowane jest zbadanie i wdrożenie autorskiej koncepcji połączenia procesu diagnostycznego z rehabilitacją w przestrzeni wirtualnej. Pomysł powstał w związku z istotnym i często występującymi problemami medycznymi jakim są zaburzenia równowagi oraz upadki. Problem dotyczy zarówno dzieci z zaburzeniami neurologicznymi jak i ponad 30% osób starszych.

Wdrożenie Projektu będzie stanowić skuteczną metodę diagnostyczną w oparciu o wyodrębnione specyficzne parametry niestabilności postawy pozwalające na wczesne wykrywanie zaburzeń równowagi. Projekt pozwoli również na wyeliminowanie ograniczonego dostępu do rehabilitacji ruchowej uniemożliwiającego walkę z negatywnymi skutkami zaburzeń równowagi.

Dowiedz się więcej >>