European Rehabilitation Clinic

Kontakt

European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o.

ul. gen. Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa

email: kontakt@erc.com.pl
NIP: 118-210-20-42
REGON: 147447780
KRS: 0000525011

Administratorem danych osobowych jest European Rehabilitation Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. gen. Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@erc.com.pl.  Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia Projektu tj. 5 lat od daty 31.01.2021r. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.  Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.